Parkinson Translation Services

Agenda 

Donderdag 04 augustus 2022
12:00-18:00   Registratie
12:00-18:00   Tentoonstelling
12:00-18:00   Info markt
13:00-17:00 Symposium
17:00-18:00 Welkomstborrel
18:00-21:00 Welkomstdiner
Vrijdag 05 augustus 2022
08:00-10:00 Registratie
08:00-10:00 Omkleden
09:45-10:00 Briefing
10:00-11:00 Opening
11:00-17:00 Info markt
11:30-17:00 Sport
12:00-17:00 Side events
18:00-20:00 Diner
20:00-22:00 Gala avond
22:00-23:00   Borrel
Zaterdag 06 augustus 2022   
08:00-10:00 Omkleden
09:00-10:00   Warming up
10:00-14:00 Sport
11:00-17:00 Info markt
11:00-14:00 Side events
14:00-16:30 Sport finales
16:45-17:15   Uitreiking medailles
17:15-18:00 Sluitingsceremonie
18:00-20:00 BBQ feest

Stichting The Parkinson Games

 

1. Naam organisatie

Stichting The Parkinson Games

2. Kamer van Koophandel

85717991

    Rekening

NL13 RABO 0198 4024 57 (Stichting The Parkinson Games)

 3. Internet

www.theparkinsongames.com

4. Contact  
 

Postadres
Boksheide 28
5521 PM  Eersel

 

Bezoekadres
Boksheide 28
5521 PM  Eersel

 

Email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Telefoon
+31 6 36483242

5. Doelstelling 

Awareness bij mensen met Parkinson
Het verhogen van de awareness dat leefstijl en mn sport een uitstekend middel is naast de medicatie waarmee de voortgang van het ontwikkelen van de symptomen van Parkinson kunnen worden vertraagt. Wat belangrijk is voor het zo lang mogelijk houden van een goede kwaliteit van leven.

Awareness bij de omgeving
De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.

Inclusie
Zorgdragen dat zoveel mogelijk Mensen met Parkinson toegang krijgen tot betaalbare/gratis sport/bewegen

Het werven van fondsen
Deze fondsen zullen worden besteed aan (fundamenteel) onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

 

6. Beleidsplan

 

 

 

 

 

 

Stichting The Parkinson Games organiseert zelfstandig The Parkinson Games t.b.v. de hierboven genoemde doelstellingen. Inclusie, awareness en fondswerving.

The Parkinson Games bestaan uit drie delen: cultuur, informatie en sport/bewegen. Het evenement wordt eens in de twee jaar georganiseerd in Eindhoven en in de tussenliggende jaren in een ander land. Dit laatste onder auspiciën van Stichting The Parkinson Games.

De mogelijke winst van Stichting The Parkinson Games wordt aangewend om steun te geven aan onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van deze stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad wordt ingevuld door de ‘MAR’ en de ‘WAR’ van ParkinsonNL.

Stichting The Parkinson Games is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die worden ondersteund. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7. Bestuurders

Voorzitter a.i.
ir R.J.G.C. Overes
03mrt22 – heden

De Stichting is op zoek naar een voorzitter. Als deze is gevonden dan zal dhr Overes fungeren als vice voorzitter

Secretaris
Vacant

Penningmeester
Ronald Batenburg

Het is de bedoeling dat het Bestuur uit 5 personen zal bestaan, waarvan minimaal 3 het Dagelijks bestuur vormen.

8. Belonings-beleid

 

 

 

 

De evenementen van Stichting The Parkinson Games worden (bijna) volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.

Bestuursleden en/of organisatoren van Stichting Parkinson2Beat evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet.

Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.

Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.

Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden kan er meer opbrengst naar het goede doel.

9. Activiteiten

The Parkinson Games zijn een meerdaags evenement met daarin cultuur, sport en informatie. Daarnaast zijn er pre- en post events ter activering.

10. Financial statement

De stichting heeft als oprichtingsdatum 03mar22

11. Voordelen ANBI

 

 

 

 

 

Giften van een particulier aan een anbi zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.

Giften van een vennootschap aan een anbi zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.

Een anbi hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de anbi ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.

Uitkeringen die een anbi doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.