ANBI

The Parkinson Games is een zelfstandige stichting.
De ANBI status wordt momenteel aangevraagd.

Parkinson2Beat heeft al wel een ANBI status.
U kunt deze laatste ANBI status hier bij de Belastingdienst checken
Helaas wisselt de Belasting nogal eens van websiteadres voor deze pagina en dan gaat de check niet goed. Mocht u dat overkomen. Stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan helpen wij u.

Deze transparantiepagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres.

 

1. Naam organisatie  : Stichting The Parkinson Games

2. Kamer van Koophandel  :  85717991
  Rekening  :  Wordt momenteel aangevraagd
Indien dit problemen oplevert, kunt u ons bellen op ons telefoonnummer (+31 6 36483242). We zoeken dan een praktische oplossing.

3 Internet

 : 

www.theparkinsongames.nl

www.theparkinsongames.com

4. Contact : Postadres
Boksheide 28
5521 PM Eersel
   

:


Bezoekadres
Boksheide 28
5521 PM Eersel
   

:

 
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon +31 6 3648 3242

5. Doelstelling  :

a. Het werven van fondsen te besteden aan (fundamenteel) onderzoek naar Parkinson.
b. De omgeving meer bewust maken van de impact die Parkinson heeft.
c. Het bevorderen van informatie over (fundamenteel) onderzoek.
d. Het promoten van sport. Een uitstekend middel waarmee de voortgang van de symptomen van Parkinson kunnen worden vertraagt.

6. Beleidsplan  :

Stichting The Parkinson Games organiseert zelfstandig (sportieve) activiteiten om geld in te zamelen voor bovenstaande doelstellingen.
Stichting The Parkinson Games steunt onderzoekers en instituten die (fundamenteel) onderzoek doen naar Parkinson. De onderzoeken die een bijdrage van de stichting ontvangen, worden beoordeeld en gekozen door een onafhankelijke (medische) adviesraad. De adviesraad is geen onderdeel van de stichting en ontvangt geen vergoeding. De adviesraad kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de medische en patiëntenkamers van de Parkinson Alliantie.
Stichting The Parkinson Games is transparant naar haar sponsoren, vrijwilligers en deelnemers en vraagt dit ook van haar partners. Deze transparantie moet volledig zichtbaar zijn in de projecten die worden ondersteund. Zonder dit inzicht wordt geen bijdrage geleverd aan een project.

7. Bestuur  :

Voorzitter
ir R.J.G.C. Overes
12mrt22 - heden

Penningmeester
Benoeming binnenkort

Secretaris
Benoeming binnenkort

8.  Beleidsplan   De evenementen van Stichting The Parkinson Games worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Bestuursleden en/of organisatoren van Stichting The Parkinson Games evenementen werken als vrijwilliger en ontvangen geen salaris, managementvergoeding of andere financiële bijdragen ter compensatie van hun inzet. Er zijn geen kosten van een bedrijfsbureau.
Kosten, die voor de organisatie van evenementen worden gemaakt, worden zo veel mogelijk door sponsoren gedragen en worden verantwoord in jaarverslagen.
Door gebruik te maken van vrijwilligers en kosten van evenementen laag te houden kan er meer opbrengst naar het goede doel.

9. Activiteiten  : Het mogelijk maken van (fundamenteel) onderzoek naar Parkinson door eigen acties en acties van derden. De grootste activiteit is de jaarlijkse The Parkinson Games event. Deze wordt elke even jaren gehouden in Nederland in Eindhoven.

10. Financial statement  : Dit is het jaar van de oprichting

11. Voordelen ANBI  : Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.